Brancheorganisaties
Samenwerkingsverbanden

Gelooft in samen sterk
Is een ervaren verenigingsprofessional, met een hart voor de leden en de achterban. Omgevingsbewust. Weet duurzame verbanden te leggen met overheid, politiek en stakeholders.

Belangenbehartiging
Communicatie

Creëert draagvlak
Gelooft in oprecht en wederkerig betrekken en verbinden van mensen en organisaties. Zonder dat is er geen basis om samen beweging te creëren, duurzaam draagvlak te verkrijgen en een constructieve visie te positioneren in de omgeving.

Complexe
Vraagstukken

Hanteert stift en papier
Zakelijk tekenen ordent de eigen gedachten en helpt de rode draad op anderen over te brengen. Naast luisteren, praten en schrijven een pracht vorm van communicatie. Helpt anderen om zakelijk tekenen als middel in te zetten met als doel communicatie te verrijken.

Gespreksleider
Dagvoorzitter

“Professioneel, prettig en adequaat”
Inhoudelijk sterke en energieke gespreksleider. Aan tafel gericht op de gemeenschappelijke deler. Vanaf het podium in staat de aanwezigen te boeien en te betrekken.

Verenigen

Hoe betrek je leden? Praatplaat om kennis te delen. (-> Zoek de collectieve ambitie, luister en betrek.)

Belangen behartigen

Verenigingsprofessionals, Leden en Stakeholders. Samen beweging creëren en waarde toevoegen aan de omgeving.

In beeld brengen

Omdat verbeelden je eigen hoofd ordent én dat wat je wilt zeggen zoveel overdrachtelijker maakt.

Het gesprek modereren

Moderator Mitros webinar Wonen is een werkwoord 

Samen werken

Leden maken de Vereniging. Het samenspel met hen, het politiek bestuurlijke krachtenveld waarin we verkeren én de maatschappelijk toegevoegde waarde die we moeten bieden. Dát maakt dit werk mooi.

Communiceren

Lesgeven aan senior communicatieprofessionals #VanderHilst

Verhalen in Beeld

Verhalen In Beeld is een initiatief van Glenn van der Vleuten en Lilian van Zandbrink. We werken vanuit een andere achtergrond met professionals en teams die samen werken aan complexe opgaven.

De dag voorzitten

Dagvoorzitter Aedes Corporatiedag