Belangen behartigen

In en voor de tripartite van iedere vereniging: leden, verenigingsprofessionals en stakeholders. En in samenwerkingsverbanden.

Samen op inhoud, proces en relatie komen tot de meest optimale toegevoegde waarde voor zichzelf, elkaar en de omgeving.

Communiceren

Draagvlak creëren dat doe je met communicatie die gericht is op het oprecht en wederkerig betrekken en verbinden van de ander. Zonder die wederkerigheid maak je geen écht contact. En zonder dat contact is er geen basis om beweging te creëren, draagvlak te verkrijgen en de waarde die je toevoegt te positioneren in de omgeving.

Verenigen

Leden maken de Vereniging.

Wat het verenigingswerk zo mooi maakt is het samenspel met hen. Maar ook: het politiek bestuurlijke krachtenveld waarin zij verkeren. De toegevoegde waarde die zij moeten bieden aan de maatschappij. En de waarde die de vereniging moet bieden aan hen.

Samen werken

Hoe betrek je betrokken personen en organisaties op zo’n manier dat iets een gezamenlijk doel en inspanning wordt.
Ga op zoek naar de collectieve ambitie (luister), behoud de menselijke maat en betrek alle(n) bij de inhoud en het proces.

Het gesprek modereren

Mitros webinar ‘Wonen is een werkwoord

Inhoudelijk sterke en energieke gespreksleider. Aan tafel gericht op de gemeenschappelijke deler.

De dag voorzitten

Let’s Team up! Dagvoorzitter Aedes Corporatiedag samen met collega Kathalijne.

In de zaal in staat de aanwezigen te boeien en te betrekken.

In beeld brengen

Omdat verbeelden je eigen hoofd ordent én dat wat je wilt zeggen zoveel overdrachtelijker maakt. Naast luisteren, spreken en schrijven pas ik zakelijk tekenen toe als communicatiemiddel.

Verhalen in Beeld

We leren jou(w team) n vraagstuk, ambitie of droom in beeld te brengen ✏️ #VerhalenInBeeld is een label van Glenn van der Vleuten en Lilian van Zandbrink.