Verenigingswerk

krachten bundelen, draagvlak creëren en naar voren bewegen

voor brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden

Gelooft in samen sterk

Bundelt krachten

Aangenaam, Lilian van Zandbrink.

Je komt me tegen bij landelijk georganiseerde verenigingen en brancheorganisaties.  En daar waar organisaties samenwerking aangaan.

Als ‘krachtenbundelaar’ werk ik in het publiek-private speelveld op het snijvlak van belangenbehartiging en communicatie.

Op mijn best ben ik waar samenwerking tussen organisaties én de daarbij benodigde in- en externe betrokkenheid en draagvlak, de ambitie is.

Die ambitie een stap verder helpen en weten te borgen op inhoud, proces én relatie; dáár kan je me voor wakker maken.

Samen sterk

Ik geloof in samen sterk, in samenwerking door en tussen organisaties. Maar alleen dáár waar de maatschappelijke problematiek dermate complex is, dat je er als individuele organisatie geen verschil kunt maken. Maar samen wél.

Creëert draagvlak

Waar mensen en organisaties samenwerken is en blijft ‘draagvlak’ een onderwerp van gesprek.

Om draagvlak concreet te laden, is communicatie onmisbaar die gericht is op het oprecht en wederkerig betrekken en verbinden van de ander.

en brengt beweging

Wederkerigheid als vereiste voor constructief contact.

En dat contact is de beste basis om de benodigde beweging en borging te creëren.

Brengt de feiten in beeld

Gebruikt stift + papier om begrip te vergroten

Naast luisteren, praten en schrijven is zakelijk tekenen een pracht vorm van communicatie. Omdat verbeelden het eigen hoofd ordent én dat wat je wilt zeggen, veel overdrachtelijker maakt. Voor mezelf en in de samenwerking met anderen.

Modereert bijeenkomsten

Inhoudelijk sterke en energieke gespreksleider

Aan tafel gericht op de gemeenschappelijke deler. In de zaal in staat de aanwezigen te boeien en te betrekken.