Verenigingswerk verbindt de belangen van mensen en organisaties. Zodat zij samen meer waarde creëren voor elkaar en hun omgeving.

Verenigingswerk werkt op het snijvlak van markt, overheid en het maatschappelijk middenveld.

Voelt zich thuis bij brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Heeft een brede maatschappelijke interesse en specifieke kennis op het gebied van het openbaar bestuur, sociale huisvesting en mobiliteit.

Δ   Ziet verbanden en kan verbanden aanleggen.

Δ   Biedt professionele kennis en praktische ervaring.

Δ   Deelt kennis en kunde en zorgt dat deze geborgd wordt.

Brancheorganisaties | Samenwerkingsverbanden

Gelooft in samen sterk

Is een ervaren verenigingsprofessional, met een hart voor de leden en de achterban.

Omgevingsbewust. Weet duurzame verbanden te leggen met overheid, politiek en stakeholders.

Belangenbehartiging en Communicatie

Verbindt belangen van mensen en organisaties

Gelooft in oprecht en wederkerig betrekken en verbinden van mensen en organisaties.

Zonder dat is er geen basis om samen beweging te creëren, duurzaam draagvlak te verkrijgen en een constructieve visie te positioneren in de omgeving.

Brengt complexe vraagstukken in beeld

Hanteert stift en papier

Zakelijk tekenen ordent de eigen gedachten en helpt de rode draad op anderen over te brengen.

Naast luisteren, praten en schrijven een inmiddels voor mij onmisbare vorm van communicatie.

Gespreksleider / Dagvoorzitter (online / offline)

"Professioneel, prettig en adequaat"

Inhoudelijk sterke en energieke gespreksleider.

Aan tafel gericht op de gemeenschappelijke deler. Vanaf het podium in staat de aanwezigen te boeien en te betrekken.