Verenigingswerk verbindt de belangen van mensen en organisaties.

Verenigingswerk verbindt de belangen van mensen en organisaties.

Zodat zij samen meer waarde creëren voor elkaar en hun omgeving.

Belangenbehartiging en communicatie
voor
brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden

Brancheorganisaties
Samenwerkingsverbanden

Gelooft in samen sterk
Is een ervaren verenigingsprofessional, met een hart voor de leden en de achterban. Omgevingsbewust. Weet duurzame verbanden te leggen met overheid, politiek en stakeholders.

Belangenbehartiging
Communicatie

Verenigingswerk

Creëert draagvlak
Gelooft in oprecht en wederkerig betrekken en verbinden van mensen en organisaties. Zonder dat is er geen basis om samen beweging te creëren, duurzaam draagvlak te verkrijgen en een constructieve visie te positioneren in de omgeving.

Kundig, pragmatisch, betrouwbaar
en plezierig om mee samen te werken.

Er zijn van die mensen die in staat zijn om zich te verwonderen, door te vragen en vervolgens praktisch door te pakken. Lilian is zo iemand.
In staat om zich heel snel nieuwe inhoud en context eigen te maken. Positief ingesteld en super dienstverlenend.

Verenigingswerk
Referenties

Inzicht door
verbeelding

Hanteert stift en papier
Zakelijk tekenen ordent de eigen gedachten en helpt de rode draad op anderen over te brengen. Naast luisteren, praten en schrijven een pracht vorm van communicatie.

Gespreksleider
Dagvoorzitter

Modereert
Inhoudelijk sterke en energieke gespreksleider. Aan tafel gericht op de gemeenschappelijke deler. Vanaf het podium in staat de aanwezigen te boeien en te betrekken.

Professioneel, prettig en adequaat.

Lilian luistert, denkt mee en komt met zinnige toevoegingen.

Verenigingswerk
Referenties