Verenigingswerk

krachten bundelen, draagvlak creëren en naar voren bewegen

voor brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden

Gelooft in samen sterk

Bundelt krachten

Ik ben Lilian van Zandbrink. Je komt me tegen bij landelijk georganiseerde verenigingen en brancheorganisaties. En daar waar organisaties op het publiek-private speelveld onderlinge samenwerking aangaan.

Een deskundige en ervaren all round verenigingsprofessional en bouwer van samenwerking door en tussen organisaties. Als ‘krachtenbundelaar’ werk ik op het snijvlak van belangenbehartiging en communicatie. Ik verbind belangen en creëer draagvlak voor samenwerking.

Daar waar dat maatschappelijke waarde toevoegt, pak ik praktisch en resultaatgericht door op samenwerking tussen verschillende organisaties.

Omgevingsbewust en mensgericht.

Creëert draagvlak

Waar mensen en organisaties samenwerken is en blijft ‘draagvlak’ een onderwerp van gesprek.

Om draagvlak concreet te laden, werk je met communicatie die gericht is op het oprecht en wederkerig betrekken en verbinden van de ander. Wederkerigheid als vereiste voor constructief contact. En dat contact is de beste basis om de benodigde beweging en borging te creëren.

Beweegt naar voren

Op mijn best ben ik waar samenwerking tussen organisaties én de daarbij benodigde in- en externe betrokkenheid en draagvlak, de ambitie is.

Die ambitie een stap verder helpen en weten te borgen op proces én relatie; dáár kan je me voor wakker maken.

Brengt de feiten in beeld

Gebruikt stift + papier om begrip te vergroten.

Naast luisteren, praten en schrijven is zakelijk tekenen een pracht vorm van communicatie. Omdat verbeelden het eigen hoofd ordent én dat wat je wilt zeggen, veel overdrachtelijker maakt. Voor mezelf en in de samenwerking met anderen.

Modereert bijeenkomsten

Inhoudelijk sterke en energieke gespreksleider.

Aan tafel gericht op de gemeenschappelijke deler. In de zaal in staat de aanwezigen te boeien en te betrekken.