Op meerdere manieren inzetbaar

Interesse e/o vragen?! Neem gerust contact op over de mogelijkheden van mijn inzet als:

Zakelijk tekenaar. Omdat verbeelden het eigen hoofd ordent én dat wat je wilt zeggen, veel overdrachtelijker maakt.

Het geven van workshops waarin ik mijn kennis en kunde in praktische handvatten aanbied.

Gespreksleider en moderator van (online) bijeenkomsten.

Tot nader orde niet beschikbaar voor werkzaamheden die langdurige inzet vragen. Denk hierbij aan: 

Bij een (branche)vereniging als belangenbehartiger en/of sectorontwikkelaar, met focus op ledenbetrokkenheid.

Netwerk-, platform- of (branche)verenigingssecretaris.

Pootjes in de klei

Als docent in de zgh. C-opleiding voor Senior Communicatieprofessional verbonden aan Van der Hilst Communicatie.

In mijn lessen maken we praktische vaardigheden van abstracte begrippen als omgevingsbewustzijn, draagvlak en issuemanagement.

Sinds voorjaar 2023 werk ik als programmamanager Regionale Samenwerking voor 8 woningcorporaties en hun bestuurders in de Regio Foodvalley (op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland)

Deze mooie job verdient dermate veel aandacht en tijd, dat ik tot nader orde vanuit Verenigingswerk beperkt beschikbaar ben. (Zie hierboven.)

Daarvoor heb ik 14,5 jaar gewerkt voor Aedes vereniging van woningcorporaties. Als ledencoördinator, belangenbehartiger, sectorontwikkelaar en als platformsecretaris.

Van 1995 tot en met 2008 was ik werkzaam voor brancheorganisatie BOVAG. Als beleidsmedewerker externe betrekkingen en als hoofd politiek en overheid.

Gelooft in Samen Sterk

2020-heden projectleider Datadashboard Urgente Noden, in opdracht van de Stichting Urgente Noden Nederland

2011-2021 adviseur Public Affairs, werkzaam in de flexibele schil van de Vereniging van Nederlandse autoleasemaatschappijen 

Brengt de feiten in Beeld

2023 Visueel verslag Onderhandelingsproces, Dealervereniging. In opdracht van Branche Partners.

2022 Visueel verslag Sessie toekomstscenario’s. In opdracht van Van Wijnen Eibergen.

Tekent verhaaltjes op

2022 Illustraties in het kader van Webinar ‘Aan de slag met leefbare en vitale wijken: zo doen we dat!’ (Actie Agenda Wonen). Ten behoeve van Aedes Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak

2021 Beeldverslag Webinar Aedes Innovatie MeetUp. Op verzoek van Aedes vereniging van woningcorporaties, afd Sectorontwikkeling en Professionalisering

Dagvoorzitter en Gespreksleider

2023  Hosting webinar i.o.v. de Stichting Resultaatgericht Samenwerken

2022 Hosting webinar Lancering Normenboek. I.o.v. de Stichting Resultaatgericht Samenwerken

Ontwerpt en Modereert Bijeenkomsten

2022 Let’s Team up! Dagvoorzitterschap Aedes Corporatiedag samen met Kathalijne van den Brekel

2021 Hosting webinar i.o.v. Mitros (rechtsvoorganger van Woonin) ‘Wonen is een werkwoord’