About the author : Lilian

Een week achter de rug vol mooie mensen en activiteiten. Met daarin zowel maatschappelijke als persoonlijke groeispurts.
Maatschappelijke groeispurts in de zin van dat het de periode is van het omzetten van ambities in het Regeerakkoord naar concrete plannen. En het opstaan van mede-verantwoordelijken daarvoor. 
Persoonlijke groeispurts, omdat deze week qua werk inzet en activiteiten bracht die niet wekelijks in mijn agenda voorkomen. En dat kost in verhouding dan meer hoofdbrekens, maar brengt ook meer moois met zich mee. Mentale groeispurts!

Op dinsdag: op weg naar duurzame mobiliteit(svormen)

Op dinsdagavond vond het Diner Pensant plaats van de Mobiliteitsalliantie. Een brede coalitie van 23 Nederlandse partijen uit meerdere sectoren. De autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. Gezamenlijk banen deze partijen zich een weg richting slimme, flexibele, groene en veilige mobiliteit.

Aan dit Diner Pensant schoof een brede vertegenwoordiging aan vanuit politiek, bedrijfsleven, bestuurders vanuit de rijksoverheid, provincies en gemeenten.

Organisatie en Public Affairs

Namens de Vereniging voor Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), één van deze Alliantie partijen, mocht ik de afgelopen maanden intensief samenwerken met de public affairs collega’s van zeven alliantiepartners om dit diner te organiseren.

Het gerecht dat opgediend werd was goed. Maar de wil en inzet van de aanwezigen aan tafel om de handen in een te slaan voor een collectief lange termijn belang was béter. Een mooi evenement.

 

 

Op woensdag: meer en duurzamer bouwen om sneller te wonen

Op woensdagmiddag kwamen ruim 40 personen bijeen in een wijkcentrum in Den Haag. Zij delen de ambitie, het gezamenlijk belang én de verantwoordelijkheid om de bouwproductie te versnellen. En om zo aan de groeiende vraag naar wonen te kunnen voldoen. Wonen voor jong en oud, wonen in koop- en huurwoningen.

Aanwezig en aanspreekbaar waren vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (bouwers, beleggers, investeerders), de corporatiesector, de huurders. En ook Kamerleden, hoge ambtenaren, gedeputeerden en wethouders.

Dagvoorzitterschap

De vraag die voorlag was hóe te komen tot uitvoering van deze ambities en het realiseren van deze enorme opgave. Wat hebben we nodig en wie gaat wat doen? Namens Aedes de vereniging van woningcorporaties mocht ik als dagvoorzitter deze werkbijeenkomst begeleiden. En wat een mooie klus is dat. Met als hoogtepunt het geven van de samenvatting en trekken van de conclusies.

 

En op donderdag: samen slimmer en beter in de Corporatiebranche

En tenslotte vond op donderdagmiddag de Corporatiedag 2017 plaats. Met vernieuwing, innovatie en samenwerking als thema’s voor de 500 aanwezige Aedes-leden en genodigden. Met workshops, lezingen en bouwtechnische innovaties.

Namens Aedes de vereniging van woningcorporaties mocht ik de opening op me nemen van de twee colleges die Menno Lanting gaf met als titel “De Innovatieparadox”. Hij ging hierbij in op de gaande transitie naar de netwerksamenleving en de crux om daarbij het nieuwe te omarmen zonder het oude los te laten. Innovatie gaat wat hem betreft over de ‘verbonden wereld’ waarin wij opereren.

Gastspreker aankondigen

En zo’n opening verzorgen, dat is leuk om te doen! De speakersnotes, net als een dag eerder, weer voorbereid en bij de hand. Lanting: “Daarom zijn netwerkorganisaties van belang: die beogen onderbenutte talenten en kennis vrij te maken door inzet van technologie. Haal daarmee een deel van die nieuwe wereld naar binnen. Want hoe meer je de eigen organisatie innoveert, hoe groter de kans is dat je innovatief kunt zijn naar buiten toe.” Een mooie gelegenheid tot een nadere kennismaking met deze spreker, strateeg & innovator.

 

About the author : Lilian

Leave A Comment