About the author : Lilian

Daar waar er over je gesproken en besloten wordt

Ben je werkzaam voor een brancheorganisatie, dan is je primaire taak waarde toevoegen vanuit de brancheorganisatie aan de achterban: de leden.
Dat waarde toevoegen doe je onder andere door de belangen van je achterban te behartigen dáár waar er over gesproken en vooral besloten wordt. In de jouw organisatie omringende omgeving: bij overheid, bij politiek en bij relevante organisaties. Omgevingsbewustzijn is dus een vereiste als je werkt voor een brancheorganisatie.

Omgevingsbewustzijn als noodzakelijke voorwaarde

Die omgeving bestaat dus uit nogal wat velden. En op al die velden moet je aangesloten zijn en de positie hebben om actief te kunnen schaken. Zonder kennis van de omgeving, zonder een beeld bij die omgeving en contact met, kan je nooit van invloed zijn op de omgeving.
Het is dus zaak dat je omgevingsbewust bent. Zorg dus dat je moeite doet om jouw omgeving te leren kennen. Hoe ziet deze er uit? Wat zijn trends en issues? Hoe ziet het krachtenveld er uit? Wie zijn de belanghebbende partijen en waarom doen zij wat zij doen?

Inzicht leidt tot beïnvloeding

De omgeving dwingt jouw organisatie tot anticiperen: omzetten van een reactieve houding naar een pro-actieve houding.  Niet er van uit gaan dat jouw omgeving jou ziet zoals jij jezelf ziet. Maar actief werken aan het beheren van dat beeld op basis van feiten en geloofwaardigheid, in plaats van op basis van aannames.

Omgevingsbewustzijn leidt er ook toe dat je qua inzet van communicatie meer gericht bent op de ontvanger van jouw boodschap dan op jezelf als zender. En mooi dat dat de positionering van jouw organisatie ten goede komt. Inzicht in de belangen, drijfveren en issues van de partijen om je heen maakt jouw eigen communicatie een stuk effectiever.

Tenslotte leidt omgevingsbewustzijn en een betere positionering ook onvermijdelijk tot het verbinden van belangen. (Dus als je ‘alleen op de wereld’ wilt spelen moet je er niet aan beginnen.) Bekend maakt namelijk beminder. En zal daarmee in ieder geval indirect maar vaak ook direct leiden tot een bredere verbinding en daarmee effectievere beïnvloeding.

Duiding kunnen geven

Belangrijk dus, het willen en kunnen maken van een omgevingsanalyse als vertrekpunt bij al je werkzaamheden als brancheorganisatie. Om zo duiding te kunnen geven aan de meningen en ontwikkelingen om de organisatie heen. Om zo, waar mogelijk, (beginnende) publieke opinies proactief in goede banen te leiden en positieve openbare meningen te koesteren.

Dat gezegd hebbende

De omgeving als vertrekpunt is essentieel. Een noodzakelijke voorwaarde voor iedere belangenbehartiger om in beeld te hebben. 
Maar het hoofdveld is en blijft het aller belangrijkste domein waarop je schaakt. Op het hoofdveld der vereniging spelen namelijk jouw leden. Zonder hen geen mandaat om wat dan ook elders te verkondigen.

Omgevingsbewustzijn in de praktijk vormgeven? Neem dan vrijblijvend contact met me op! 

About the author : Lilian