About the author : Lilian

Samen sterk deze week. Als werkorganisaties en leden van brancheorganisaties. Als brancheorganisaties en stakeholders. Als ondernemers. En als familie en wat daar aan dierbaren bij hoort.

De maandag was voor ..

.. de autoleasebranche. Autoleasing, een businessmodel dat – wellicht is het een verrassing – níet louter bestaat uit het faciliteren van meer auto(kilometers). Maar juist uit het vormgeven van (de transitie naar) nieuwe vormen van mobiliteit. VNA, een fijne club om de public affairs voor vorm te mogen geven.

En de dinsdag voor ..

.. de woningcorporatiebranche. Een branche, verenigd in Aedes, bestaande uit private organisaties die elkaar niet beconcurreren. Want: organisaties met publieke doelstellingen en maatschappelijk bestemd vermogen. In een dergelijk constellatie kan je vrij uit aan benchlearning doen. En dat doen corporaties dan ook. Op dinsdag in een kennissessie over P&O kengetallen.

Op woensdag nogmaals ..

.. een dag ten behoeve van de corporatiebranche. Met een bestuursvergadering vanuit het Platform voor kleine en middelgrote corporaties. Een prettig divers en (zelf)kritisch bestuur. Aan de orde een fikse rij agendapunten gerelateerd aan belangenbehartiging en aan sectorontwikkeling. En met fraai in het midden van beide een prominente plaats voor de verduurzaming van het bezit.

Om vervolgens op donderdag ..

.. een dag voor de eigen ontwikkeling in te ruimen. Als onderdeel van een negendaagse opleiding voor ondernemers. Gezegend met een grote variëteit in mijn professionele bestaan, zijn de dagen die de Zakelijk Succes Academie biedt een feest op zich. Het ondernemerschap is een vak apart en er wordt ook hier volop geleerd met (behulp van) elkaar.

Om op vrijdag de werkweek af te sluiten ..

.. met een werkbezoek. Een klassieke activiteit voor brancheorganisaties. Ambtenaren van drie ministeries brachten een bezoek aan de branche. Luisteren, vragen en bekijken. Over en weer een verkenning van kennis en inzet. Veel effectiever wordt het niet als je ziet dat het maatschappelijk belang nagestreefd door overheid en de activiteiten van een branche elkaar volop versterken.

De zaterdag tenslotte ..

.. was voor de familie. Al 32 jaar lang komen we één keer per jaar als tantes, ooms, neven en nichten en alles wat er aan dierbaren bij hoort bij elkaar. Zo min mogelijk verplichtingen, zo veel mogelijk vrij van vorm en dat schept een maximaal samen. Waarbij ook de derde generatie elkaar inmiddels al vanaf de eerste minuut weer weet te vinden alsof ze elkaar gisteren nog gesproken hebben. Mooi om te zien. Vramilie. Samen sterk.

About the author : Lilian

Leave A Comment